Tilbud på papirisolering

Er du interesseret i at bruge papirisolering til indblæsning, så kontakt os for et godt tilbud - telefon 5460 9006

  • Prisen for Warmfiber papirisolering afhænger af størrelsen på din ordre. Desto mere du bestiller desto bedre pris. Kontakt os for pris.
  • Vi tilbyder samtidig gratis rådgivning og vejledning i forbindelse med konkrete isoleringsopgaver.

Gå ikke glip af de 12 gode grunde til at vælge Warmfiber Papirisolering! Se længere nede på siden!


Gennemprøvet isoleringsmateriale

ISODAN har arbejdet med bæredygtige isoleringsmaterialer siden 1974, og har benyttet papirisolering i den danske bygningsmasse siden 1983.


Det er således et gennemprøvet og anerkendt isoleringsmateriale som helt uproblematisk og naturligt indgår i dansk byggeri både i nybygninger og til efterisolering af eksisterende ejendomme.


Ved køb af papiruld hos ISODAN kan du tilbyde dine kunder et miljøvenligt og bæredygtigt isoleringsprodukt med optimale isoleringsegenskaber.

Warmfiber papirisolering kan bruges til isolering på lofter, i tagkonstruktioner, hulmure, etageadskillelser, skunke samt i andre tørre konstruktioner

Ved brug af papiruld slipper du for spild og rester af afskæring, og ved at bruge isoleringsmaskine til indblæsning undgår du unødige løft af isoleringsmaterialer. Al håndtering af materialerne kan foregå i gadeplan.
warmfiber papiruld fra isodan

Vi anbefaler at man bruger professionelle isolatører til indblæsning af isoleringsmaterialer. Ønsker du at blive autoriseret isolatør hos ISODAN, så kontakt os for yderligere information.

Warmfiber Papirisolering er samtidig din garanti for et godt arbejdsmiljø uden kløe og hudirritation.

Spar tid og penge - bemærk at Isodan Warmfiber har en af markedets laveste densiteter. Se vores brochure her.

Eksempel: Løst udblæst på loft = 28 kg/m3 - hverken mere eller mindre.Lyddæmpende egenskaber

WarmFiber Papirisolering har lyddæmpende egenskaber. Ideelt til etageadskillelse eller i ejendomme og huse med trafikal støj.

Se hvad der sker når man lægger et "papirlåg" på en "papirspand"!


12 gode grunde til at isolere med Warmfiber Papirisolering

1  Svanemærket papir
Warmfiber Papirisolering består fortrinsvis af rene avisafskæringer og ulæste aviser, som er produceret på Svanemærket papir. Det betyder at produktet er ensartet og i høj kvalitet.

2  Undgå kuldebroer og utætheder
Indblæsning af papiruld giver en ensartet isolering, som ligger sig som en tætsluttende dyne, der effektivt lukker af for huller og åbninger, så man undgår kuldebroer eller utætheder i ejendommen.

3  Spar penge og tid
Du slipper for afskæringer, og der er meget lidt spild. Overskydende isoleringsmateriale kan nemt bruges på næste byggeplads, og du har ikke noget affald, som skal bortskaffes, derved spares både tid og penge.

4  Rart indeklima
Warmfiber Papirisolering er et organisk cellulosemateriale, der optager og afgiver fugt i lighed med almindeligt træ. Materialets fugtregulerende egenskaber er en fordel for hele bygningskonstruktionen, og giver samtidig et stabilt og behageligt indeklima.

Lyddæmpende egenskaber
Udover papirisoleringens gode isoleringsegenskaber har produktet også rigtige gode lyddæmpende egenskaber. I etageadskillelser og i ejendomme med meget støj vil isolering med papiruld medvirke til at reducere lydgener.

Ingen træk
Kvaliteten af Warmfiber Papirisolering sikrer høj luftmodstand, som giver god beskyttelse mod træk. Det er med til at reducere dit varmetab, og er en besparelse på dine energiomkostninger.
Indholdet af hule og luftfyldte cellulosefibre har en høj og optimal isolerende effekt.

Fremstilling af papirisolering med lavt CO2 aftryk

7  Virker både vinter og sommer
Papirisolering holder på varmen om vinteren og reducerer indtrængende varme fra solen om sommeren. Temperaturen under tagpladerne kan nå op til 80 grader, men densiteten og varmegennemstrømningsmodstanden i papirulden forsinker varmen i at trænge ind i huset.

8  Bæredygtighed
Lavt CO2 aftryk.
Warmfiber er baseret på recirkulering og energiforbruget til fremstillingen er mange gange lavere end tilsvarende mineraluldsprodukter. Efter endt brug er der ingen krav til deponering; det kan indgå i naturens cyklus eller genbruges igen.

9  Livstidsgaranti
Vi står naturligvis
fuldt og helt inde for produktgarantien af vores Warmfiber papirisolering. Producenten yder således livtidsgaranti på produktet, det vil sige at vi står inde for, at produktet som minimum har samme levetid som den konstruktion materialet indgår i. Se Garantibevis her.

10  Brandhæmmende og ingen råd
Warmfiber er tilsat mineralske salte, der bidrager til at gøre isoleringsmaterialet brandhæmmende og modstandsdygtigt imod svamp, råd og skadedyr. Mængden af mineralske salte overholder gældende regler. Se teknisk data.

11  Godt arbejdsklima
Håndteringen af Warmfiber Papirisolering giver ingen irritation - hverken stikken, svien eller kløen. Materialets høje kvalitet betyder samtidig, at det
støver mindre ved indblæsning. Brug dog altid åndedrætsværn.

12  Kan genbruges
Isoleringsmaterialet kan genbruges igen efter at have udtjent sit formål eller bortskaffes uden nogen former for restriktioner, der er således ikke krav til deponi.

Aflæsning af papirisolering

Isolering af loft og tag

Vores pakker med Warmfiber Papirisolering er nemme at håndtere, og isoleringsmaskinen kan styres med fjernbetjening af isolatøren på loftet.

For et godt resultat er det vigtigt at isoleringsmaskinen hurtigt kan neddele materialet, så der kommer et jævnt og godt flow i slangen.

Opriverakslerne i en CM-1500 er designet til hurtig neddeling af granulaten, og Warmfiber Papirisolering er komprimeret så det nemt løsnes og falder ned i luftslusen.


Fremstilling af Warmfiber papirisolering

Papirisoleringen er baseret på genanvendt papir, som stammer fra avisproduktion. Papiret produceres udelukkende af det, der betegnes som u-cirkulerede aviser og fraskær. Det vil sige aviser, som aldrig har forladt trykkerierne samt fraskæret af de yderste centimeter af papirbanerne, som aviserne bliver trykt på. Papirindholdet er således af en ensartet og ren kvalitet. Ydermere er papiret som trykkerierne leverer til fremstilling af Warmfiber certificeret med Svanemærket.

Produktet er godkendt efter fælles EU regler og godkendelser for isoleringsprodukter, det vil sige ETA godkendt. Ydermere giver vi, sammen med producenten, Livstidsgaranti på produktets holdbarhed og egenskaber.


Søg mere viden om Warmfiber papirisolering

Mange faktorer spiller ind på valget af isoleringsmateriale. Vi gør os umage med at oplyse og informerer om vores produkter, således at arkitekter, ingeniører og håndværkere kan træffe en kvalificeret beslutning om, hvilket produkt der skal bruges til den konkrete isoleringsopgave.

Nedenfor kan du læse mere om Warmfiber papirisolering, og du er også velkommen til at kontakte os.

Vi gør os umage med at yde kvalificeret rådgivning, og vi står gerne på mål for kvaliteten af Warmfiber papirisolering.

Lambda værdi og varmeledningsevne

Lambda værdi eller varmeledningsevne

Lambda værdi eller U-værdi udtrykker den energimængde, der pr. time strømmer gennem 1 m2 af konstruktionen, ved en temperaturforskel på 1°C.


Princippet er, at man måler hvor meget energi (W) der skal bruges i timen for at opretholde en temperaturforskel på 1°C, når det pågældende materiale er 1 meter tyk og overfladen udgør 1 m².


Jo lavere U-værdi – desto bedre isolere bygningsdelen.

 

Warmfiber papirisolering har en lambda værdi på 0,037. Den typisk på batts- eller pladeisolering er mellem 0,037 til 0,034.


Klik her for dokumentation på Lambda værdi.

I beregningerne af Lambda værdi tages der dog ikke højde for problemer med hverken tilpasnings- eller tilskæringsunøjagtigheder og stødflader ved brug af batts eller plader til isolering – dette undgås helt med indblæsning af løsfiber, da det slutter tæt til konstruktionen og eventuelle installationer; elledninger, vandrør og ventilationsrør.


Ydermere betyder strukturen og densiteten i papir/cellulosefiberen, at der opnås en væsentligt højere lufttæt, se test om lufttæthed for Warmfiber. Dette har især stor betydning i tagkonstruktioner, som ofte udsættes direkte for vindpåvirkning.

Summen af disse faktorer betyder, at der oftest er et mindre varmetab ved brugen af papirisolering sammenholdt med traditionelle isoleringsbatts - altså samlet set en reel lavere lambda værdi.


Brandhæmmende og modstandsdygtigt mod råd og svamp

I overensstemmelse med gældende grænseværdier tilsættes papirisoleringen Aluminium hydroxid, som er et brandhæmmende stof som forekommer i naturen som mineralet gibbsit (også kendt som hydrargillit).

For at undgå råd og svamp tilsættes der bor salte i overensstemmelse med gældende grænseværdier. Der er ind imellem drøftelser af det hensigtsmæssige i at tilsætte borater til celluloseisolering. Vi fastholder dog tilsætningen af borater, da de er meget virkningsfulde, og vi henholder os til at den mængde vi tilsætter er under de fælles europæiske grænseværdier. Det sikrer at der ikke er nogen sundhedsrisiko ved brugen af vores papirisoleringsprodukter. Warmfiberen er således fuldt ud ETA (CE) godkendt, se Datablade og brochure.

Ydermere kan smitsomme skadedyr som mus, rotter, mår osv. ikke overleve i papirisolering, da papirisoleringens naturlige evne til at optage og transporterer fugt kombineret med de tilsatte bor salte betyder, at skadedyrenes slimhinder udtørrer. Således vil eventuelle skadedyr helt automatisk finde andre opholdssteder end i den celluloseholdige isolering. Det modsatte gælder for mineraluld, hvorfor det anbefales at fjerne mineraluld, som har været angrebet af skadedyr, før der efterisoleres med papiruld.

Læs mere om myndighedernes håndtering og undersøgelse af brugen af borater her

Det skal nævnes at langt den største del af de borater, der bruges i EU inklusiv Danmark bruges til fremstilling af glas og glasuld. Se rapport om Strategi for risikohåndtering af visse borstoffer her


fjernelse af skadyrsramtisolering

Brandteknisk information

Vedrørende vurderingen af papirisoleringens brandmodstand er det som med al andre isoleringsmaterialer, at det er den samlede bygningskonstruktion, der er afgørende for hvor lang en brandmodstand en given bygning har. Det vil sige at det er samspillet mellem isoleringsmaterialet og konstruktionen som er afgørende, og her skal konstruktionen inkl. isolering samlet set naturligvis leve op til brandkravene.

Warmfiber Papirisolering har følgende brandklasse:

  • Klasse E i henhold til EN 13501-1
  • Svarende til Klasse B2 i henhold DIN 4102Papirisoleringen er brandhæmmende og vil typisk skulle indgå i en BD30 eller BD60 konstruktion hvilket betyder at konstruktionens evne til at modstå brand skal være på minimum 30 eller 60 minutter. Det sikrer at man har den fornødne tid til at forlade og evakuerer bygningen. Det er jo ikke til megen gavn at isoleringen er intakt, hvis bygningskonstruktionen udenom er brændt væk.


undersøgelse af fugttransport med warmfiber papirisolering

Organisk materiale

Papirisolering er et organisk produkt baseret på træfiber, hvilket giver det sammenlignelige egenskaber som træ. Det er åndbart og kan optage, transportere og afgive fugt. Det kan optage op til 2½ gang sin egenvægt i fugt - nøjagtig ligesom træ.

Disse egenskaber er med til at sikre et mere konstant og årstidsuafhængigt indeklima og det betyder samtidig, at der ikke er krav til at benytte dampspærre ved brug af papirisolering.  Der er heller ikke krav om dampspærre i fald Warmfiberen benyttes til efterisolering ovenpå eksisterende mineraluld.

Egenskaberne i papirulden afprøves blandt hos DTU for at vurdere om de fugttransporterende egenskaber giver flere muligheder.


utæt dampspærre under mineraluld

Undgå fugtproblemer

Ved efterisolering af et loft, hvor der er i forvejen er isoleret med mineraluld, er det vigtigt at sikre at dugpunktet flyttes op til den nyudlagte papiruld. Det skyldes at celluloseholdig isolering kan transportere fugten op til den ventilerede overflade, hvorimod mineralulden holder på fugten.

Grunden til at der kommer fugt indefra huset er, at dampspærren som oftest er utæt, hvorfor der trænger fugt inde fra huset og ud gennem loft og op gennem isoleringen. Bruges papiruld til efterisolering er der ikke grund til at reparere dampspærren, det er kun nødvendigt såfremt der efterisoleres med mineraluld. Se dokumentation her.

Du kan læse yderligere om celluloseholdig og organisk isolering via dette linkPapirisolering er fugttransporterende

Netop disse egenskaber er en helt afgørende forskel i forhold til mineraluld som kræver en 100% intakt dampspærre. Også ved yderligere efterisolering med mineraluld er det et krav, at den eksisterende dampspærre er fuldt intakt, det betyder at dampspærren, ved efterisolering med mineraluld skal inspiceres og udskiftes, hvis ikke den er intakt.

Man flytter dugpunktet ved at sikre at papirulden udgør majoriteten af den samlede isoleringshøjde. Der kan være flere faktorer, som spiller ind i denne vurdering, men som udgangspunkt gælder følgende principper:

Eksempel 1

Loftet er i forvejen isoleret med 100 mm mineraluld. Her anbefales det at udlægge yderligere 200 mm papirisolering for at sikre at dugpunktet flyttes op i papirisoleringen. Samtidig skal der sikres rigelig med ventilation over isoleringen.

Eksempel 2

Loftet er i forvejen isoleret med 200 mm mineraluld. Her anbefales det at udlægge minimum yderligere 200 mm for at sikre at dugpunktet flyttes op i papirisoleringen. Samtidig skal der sikres rigelig med ventilation over isoleringen.


papirisolering øger luftmodstanden undgå træk

Luftmodstand i papirisolering

Strukturen i Warmfiberen er meget lufttæt, op til 25,2 kPa•s/m2, hvilket kraftigt reducerer luftgennemstrømningen og dermed varmegennemstrømningen i materialet. Se dokumentation her. Netop ved loftisolering, hvor vindpåvirkningen er stor, har tætheden og luftgennemstrømningen en stor betydning for det faktiske energiforbrug til opvarmningen.

Desværre indgår vindfaktoren ikke i den måde, hvorpå man fastsætter de forskellige materialers isoleringsværdi, men det skønnes at alt efter konstruktionstypen og vindpåvirkningen, kan der været op til 40% forskel på energiforbruget afhængigt af isoleringsmaterialets luftmodstandsevner.