Papirisolering

Historie

Fremstillingen af isoleringsmaterialer af genbrugspapir er en velbevaret teknologi, der allerede i 1893 blev patenteret i England. En industriel produktion blev dog først startet efter anden verdenskrig, og da hovedsageligt i USA. På grund af de vedvarende globale stigende krav til miljøet, er efterspørgselen efter miljøvenligt bygningsmaterialer stærkt stigende.

Sundhed og indeklima

ISODAN® Papirisolering bliver fremstillet udelukkende af genbrugspapir, produktet har ingen negativ virkning på sundheden eller miljøet. Isodan bidrager til et forbedret indeklima og forhøjet boligkomfort.

Hvad er Papirisolering

Når du isolerer med papirisolering, får du en ensartet isolering, som ligger sig som tætsluttende dyne der effektivt lukker af for huller og åbninger, hvor varmen ellers kan slippe ud.

ISODAN® Papirisolering er produceret af overskuds- og avisafskæringer, der består af hule og luftfyldte cellulosefibre, hvilke har en fantastisk isolerende effekt i modsætning til massive fibre. Det er den stillestående luft i fibrene som isolerer. Det er én af årsagerne til, at aviser har været anvendt som isoleringsmateriale i over hundrede år, tænk blot på at professionelle cykelryttere, hvis udstyr ellers fremstilles efter den nyeste hightech teknologi og materialer, stadigvæk bruger en avis som isolering af mave og bryst mod kulde og nedkøling….

WarmFiber® Papirisolering

ISODAN® er dansk distributør af WarmFiber® Papirisolering. Papirfiberen består af rene avisafskæringer og ulæste aviser, som udelukkende er produceret på Svanemærket papir. Papirisoleringen indblæses via en slange og kan anvendes ved følgende konstruktionstyper:

 • Lofter
 • Hulmure
 • Etageadskillelser
 • Skunke
 • Krybekældre
 • Flade tage
 • Skråtage

Isolering med måtter kan være svære at skære til, så de passer præcis om f.eks. ventilationsrør og spær. Det efterlader revner og sprækker, hvor varmen kan stige op og væk fra de rum, hvor man vil holde varmen inde.

Papirisolering svøber sig tæt om alle installationer og rørføringer og lukker dermed for huller og sprækker effektivt.


Download brochurer og datablade

10 gode grunde til at vælge ISODAN® Papirisolering ved bygningsisolering

 1. God varme og kuldebeskyttelse
  Isoleringsevnen for ISODAN® kan sammenlignes med de andre isoleringsmaterialer, der pt er i handlen. ISODAN® giver en god varme/kuldebeskyttelse (Lambda10 værdi 0,039 W/MK).
  ISODAN® indblæst i bygningskonstruktionen giver et homogent isoleringslag og tætner alle hulrum og spalter.
 2. God brandhæmning
  En af ISODAN®s Papirisolerings vigtigste egenskaber er fiberens fremragende brandhæmning. ISODAN® brænder ikke og smelter ikke. Selv ved 1200° C forkuller fiberen kun langsomt, og slukker, så snart flammen fjernes. Mange liv kan reddes, hvis spredning af ilden bliver hæmmet og ingen giftige gasser afgives.
 3. Miljøvenligt og råstofbesparende
  ISODAN® bliver fremstillet af genbrugspapir. Affaldspapir er blevet til et værdifuldt isoleringsmateriale.
  ISODAN® kan genanvendes. Produktionen giver ingen skadelige udslip til luft, jord eller vand.
 4. Fugtregulerende
  ISODAN® er et organisk materiale, der optager og afgiver fugtighed. Bygningskonstruktionen ånder. ISODAN® virker fugtregulerende og sørger derfor for et sundt indeklima. Du behøver ikke leve i en “plastikpose” men får et hus, der ånder uden træk eller stort varmetab.
 5. God lydisolering
  På grund af den høje densitet besidder ISODAN® gode lyddæmpende egenskaber, dvs. at ved isolering i etageadskillelse og hulmure nedbringes støjgener fra overboer og trafikstøj.
 6. God beskyttelse mod træk
  ISODAN® besidder gode egenskaber mod træk og kan udblæses i loftrum uden vindpap. Fiberens finhed og den høje kvalitet giver god beskyttelse mod træk, et minimum af varmetab og en besparelse på energiomkostningerne.
 7. Brugervenligt
  Når du isolerer med ISODAN® har du ingen afskæring og dermed intet spild. Lagerplads og kostbar transport af isoleringsmaterialet til byggepladsen bortfalder. Arbejdet med materialet giver ingen irritation - hverken stikken eller kløen.
 8. Insekt og skadedyrafvisende
  ISODAN® er tilsat en lille mængde mineralske salte, der gør isoleringsmaterialet brandhæmmende og modstandsdygtigt imod svamp, råd og skadedyr.
  Mus og rotter trives ikke i ISODAN®.
 9. Et genbrugsprodukt
  ISODAN® Papirisolering bliver fremstillet af avispapir.
  Isoleringsmaterialet kan genanvendes.
  Isoleringsmaterialet kan deponeres uden at skade naturen.
  Isoleringsmaterialet indeholder ingen kemiske bindemidler.
  Isoleringsmaterialet kan fremstilles uden at skade miljøet.
 10. Fremstillet lokalt
  ISODAN® Papirisolering bliver fremstillet i de fleste europæiske lande. Således reduceres transporten fra producent til slutbruger til gavn for miljøet og økonomien.