Vi tester hvad der er fup eller fakta i den sag!

Papirisolering brænder - er der mange som siger

Men hvad er egentligt fup og fakta i den sag

Fakta:

  • Warmfiber papirisolering er fremstillet af genanvendt papir og er tilsat borsalte og aluminiumhydroxid, der fungerer som brandhæmmer. Det betyder at papirisoleringen ikke kan antændes, men at den forkuller langsomt ved brand i en bygning.

Vi har testet vores Warmfiber papirisolering. Se videoen.Se produktinfo her.

Men vi kan allerede her afsløre at testresultatet viser, at Warmfiber papirisolering ikke kan brænde.


Fup

Papirisolering brænder jo som papir

Nej, Warmfiber papirisolering brænder ikke - det forkuller. Tilsætningen af mineralske salte virker brandhæmmende, og papirulden vil derfor hæmme brandudviklingen i en ejendom.

Papirisoleringen medvirker ikke til at en brand overtændes.

Warmfiber papirisolering har den bedst opnåelige brandklassifikation for celluloseisolering, som er:

  • Klasse E i henhold til EN 13501-1
  • Svarende til Klasse B2 i henhold DIN 4102

Fakta

I forbindelse med produktionen af Warmfiber papirisolering bliver der hver dag udført brandtest, så producenten kan være sikker på at isoleringsmaterialet lever op til den angivet brandklasse. Se dokumentation for brandklasse her samt Performance deklaration.

I brandtesten fremgår det af resultatet, at "Der bliver ikke observeret nogen flammende partikler og ingen antænding af papiret".

Vi står på mål for vores isoleringsmateriale

Isodan har solgt papirisolering siden 1983, og vores isoleringsmateriale findes på et utal af lofter, i indervægge og ydervægge samt i alle mulige tagkonstruktioner. Læs mere om vores Warmfiber papiruld her.

Er du interesseret i at høre mere om Warmfiber papirisolering, og vil du gerne have et godt tilbud. Så kontakt os på telefon 5460 9006.


Fakta

  • Tilsætningen af mineraler forhindrer råd og svamp papirisoleringen. Det er selvfølgelig vigtigt i forhold til isoleringsmaterialet men i særdeleshed også i forhold til bygningens konstruktion.
  • Skadedyr bryder sig ikke om at opholde sig Warmfiber papirisolering, da materialet udtørrer deres slimhinder. De søger væk, og du undgår problemer med ødelagt isolering, ødelagte installationer og ubehagelige lyde og lugte fra rotter, mus og mår.Fakta

Viden om borater og aluminiumhydroxi:

Borsaltene er naturligt til stede og vidt udbredt i miljøet, og bor er et vigtigt mikronæringsstof for mange arter.

Aluminiumhydroxid er også et mineral, der er naturligt forekommende i naturen.

For at sikre imod skadelige påvirkninger er der er fastsat fælles EU normer for den maksimale mængde af tilladt tilsætning af borsalte i papirisolering. Warmfiberen overholder naturligvis disse normer, og er således også ETA certificeret i henhold til gældende lovgivning. Se ETA certifikat her.

Fakta

Borater anvendes til mange formål i industrien. Størstedelen af anvendelsen (> 50%) går til fremstilling af glas (herunder glasfiber og glasuld) og keramik, hvor borsyren udgør en del af strukturen af glasset/det keramisk materiale.

Borsalte i papiruld udgør et minimum af den mængde borater der bruges i industrien.

Viden om borater og risiko er indhentet fra artikel om Strategi for risikohåndtering af visse borstoffer.

Brug altid åndedrætsværn når du arbejder med materialer som støver. Det gælder også Warmfiber papiruld.


Brandtest af isoleringsmaterialer

Videoen The Big Burn illustrerer meget godt, hvad der sker i en bygning som er isoleret med papirisolering.

Her bliver det tydeligt papirisolering ikke antænder. The Big Burn viser at en bygning, som er isoleret med papirisolering (cellulose isolering), medvirker til forlænge den tid der går før en bygning kollapser som følge af en brand.

Læs mere om Warmfiber papirisolering ved at klikke her.


Tilbage