Beskæftigelsesministeriet har gennemtrumfet et nyt regelsæt for nedrivning og fjernelse af mineraluldsprodukter med henblik på at optimere arbejdsmiljøet og samtidig minimere risikoen ved arbejdet med mineraluldsprodukter i byggebranchen.

"reguleringen af gammel mineraluld kommer op på niveau med kræftreglerne med visse undtagelser. Derfor vil der også være flere krav til arbejdsgiverne, som fx effektiv adskillelse af arbejdet fra andre arbejdspladser, og krav om afgrænsning og afmærkning af området med passende sikkerhedsskiltning."

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Når der således skal fjernes mineraluld fra loft, tag eller andre bygningskonstruktioner kræver det i fremtiden en sikkerhedsmæssig forsvarlig metode.

Vi tilbyder en løsning som kan minimere arbejdsbyrden og hjælpe med det rigtige arbejdsmiljø i forbindelse med nedrivning og håndtering af gammel isolering.


Med en vakuumsuger fra Cool Machines er det muligt at reducere støvgener og minimere berøringen med den gamle og ødelagte mineraluld.

Såfremt der bruges en vakuumsuger er det betydeligt nemmere at efterleve de nye restriktioner for nedrivning af mineraluld.

Beskæftigelsesministeriet har udfærdiget Bekendtgørelse om håndtering af gammel isolering: Bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer

Samtidig skriver netmediet Mestertidende.dk om samme politiske forlig i artiklen: Nye regler for håndtering af mineraluld og Gult kort til Mineraluld

Videnscenter for byudvikling Byens Ejendom gennemgår indholdet i forslaget til den nye bekendtgørelse for nedrivning og montering af mineraluld: ...tæt på niveau med asbest-håndtering

Se videoer og læs mere om Cool Machines serie af vakuumsuger.

fjerne isolering fra loft med isoleringssuger


Tilbage