Mobile Produktionsanlæg til recirkulering og genanvendelse

ISODAN har i gennem mere end 30 år specialiseret sig i udvikling og produktion af anlæg til genanvendelse af forskellige typer materialer. ISODAN® Produktionsanlæg er kendetegnet ved at de er mobile og leveres som en Plug and Play løsning. For nuværende har vi udviklet og solgt produktionsanlæg som bruges inden for følgende forskellige genanvendelsesområder:

 • Anlæg til produktion af papirisolering / papiruld baseret på recirkuleret papir
 • Anlæg til støvfri håndtering og neddeling af glasfiber og kompositmaterialer
 • Anlæg til produktion af EPS granulater baseret på genbrug af udtjente EPS materialer (flamingo)

Fælles for alle produktionsanlæggene er, at de er kompakte og transportable anlæg, der er nemme at etablere og betjene. Vores standardanlæg er indbygget i 20 fods skibscontainere, hvilket gør dem nemme at transportere til alle tænkelige lokationer over hele verden. Anlæggenes mobilitet betyder at de kan placeres, hvor der er nem adgang til råmaterialer og/eller i nærområdet for aftagerne af produkterne. Hermed kan der spares både fordyrende transport- og håndteringsudgifter, og produkternes samlede CO2 belastning reduceres betragteligt.

Alle vores anlæg designes og konstrueres med fokus på kundespecifikke krav, kvalitet, driftsstabilitet, betjeningsvenlige og lave driftsomkostninger. Anlæggene har således også en lang levetid og en høj gensalgsværdi. Nogle af vores første anlæg til produktion af papirisolering / papiruld har flyttet lokalitet med skiftende ejere flere gange, og har således været i drift i mere end 25 år.

Den lukkede containerløsning sikrer at der er 100% styr på støvet fra produktionen. Dette er i særdeleshed en alt afgørende faktor i forbindelse med genanvendelsen af glasfiber og kompositmaterialer. Anlæggene indeholder en unik teknisk løsning til styring og støvopsamling i forbindelse neddelingsprocessen.ISODAN® har udviklet en unik støvfri og mobil produktionsfacilitet til genanvendelse af glasfiber og kompositaffaldsmaterialer - en Plug and Play løsning.

ISODAN® Produktionsanlæg kan håndtere vindmølle vinger, udtjente både og industrielt affald. Anlæggene designes og konstrueres med fokus på kundespecifikke krav.


Genanvendelse af glasfiberaffald og kompositmaterialer

Genbrug af glasfiber og sammensatte komposit affaldsmaterialer er oftest en stor udfordring, både for vores globale miljø såvel som håndteringsprocessen af materialerne.

ISODAN® har udviklet en unik støvfri og mobil produktionsanlægsløsning til genanvendelse af glasfiber og kompositaffaldsmaterialer. Anlægget kan håndtere alle typer af glasfiber- og kompositmaterialer, såsom vindmølle vinger, udtjente både og industrielt affald.


En af de helt store udfordringer ved neddeling af glasfiber og kompositmateriale er de skadelige støvgener som opstår under neddelingsprocessen. I vores unikke anlæg foregår hele processen fra materialeindføring til aftapning i et sikkert og lukket støvfrit miljø under vakuum, hvor alt støv recirkuleres tilbage i processen. Der er således ingen støvgener eller uønskede restprodukter.

produktionsanlæg til recirkulering af glasfiber og kompositmaterialer

Teknisk information

 • Anlæggene er indbygget i skibscontainerne på enten 20 eller 40 fod afhængigt af kapacitetsbehov
 • Anlægget kan betjenes og den fulde produktionskapacitet opretholdes ved hjælp af kun én operatør.
 • Anlægget kan producere fiberlængder i fleksible grovheder og fiberlængder afhængigt af specifikationen til det ønskede slutprodukt.
 • Produktionsanlægget er opdelt i servicevenlige sektioner indeholdende:
  • Materialeindløbstransportbånd
  • Grov neddelingsenhed
  • Transport og separeringsenheder
  • Vakuum filtreringsenheder
  • Fin neddelingsenheder
  • Styringsmoduler og el-tavler
  • Procesovervågningsenheder
  • Selvrensende filterenhed
  • Materiale aftapningsluser
  • Afsækningssystem for færdigproduceret fiber
 • Hele forarbejdningsprocessen fra materialeindføring til færdig afsækning foregår under vakuum. Det sikrer at støvopsamlingen og recirkuleringen af støvet er fuldt kontrolleret i en lukket cyklus med et 100% støvfrit arbejdsmiljø.
 • Anlægget indeholder en række automatiske sikkerheds- og styringsfunktioner.
 • Den almindelige service og vedligehold kan udføres af operatøren som betjener anlægget.
 • Anlægget er drives via kraftstrøm, 400 Volt, 3 faser
Recirkulering af vindmølle vinger og glasfiber både

Produktion til forarbejdning af cellulosebaserede fiber

ISODAN fremstiller og tilbyder en unik række af produktionsanlæg til fremstilling af isoleringsmaterialer baseret på plante og cellulose fiber. Det kan være anlæg til produktion af papirisolering / papiruld, hamp isolering, recirkulering af tøj til isolering, recirkulering af planterester fra sukkerrør - mulighederne er mange, og vi indgår gerne i et samarbejde om udviklingen af anlæg til recirkulering af andre typer materialer.


Anlæggene har typisk en kapacitet på 500 til 1.500 kilo færdigprodukt i timen. Kapaciteterne kan tilpasses den enkelte kundes behov. Vi eksporterer produktionsanlæg over hele verden, og har for nuværende anlæg, der opererer i lande i Østeuropa samt Nordamerika og Sydamerika.
ISODAN® Produktionsanlæg til fremstilling af isoleringsmaterialer baseret på plante- og cellulosefiber. Denne video er en optagelse af et produktionsanlæg, der fremstiller papirisolering af recirkulerede tryksager.

Til dette anlæg fyldes den færdigfremstillede papirisolering i papirsække, der kan genanvendes. Vi konstruerer også anlæg, hvor papirisoleringen pakkes med folie. Der er en væsentlig prisforskel på det to pakkemetoder, og selvfølgelig også en forskel i den efterfølgende håndtering for isolatøren.


Teknisk information

 • Anlægget er indbygget i en 20 fods skibscontainer.
 • Anlægget kan betjenes og den fulde produktion opretholdes, ved hjælp af kun to personer.
 • Produktionsanlægget er delt i to separate sektioner.
  • I sektion 1 er drivmotor, neddelingsfunktioner og vakuumsystem placeret.
  • I sektion 2 er der nem adgang til den tekniske styring af anlægget og materialeaftapning. Sektionsadskillelsen betyder at lyden fra maskinrummet er dæmpet.
 • På siden af anlægget er der monteret et materialeindløbsbånd, som fører papirmaterialerne ind i forarbejdningen.
 • Sektion 2 af anlægget er opbygget med bl.a. aftapningssluser, hvor den færdige producerede papirisolering emballeres i sække.
 • Undervejs i forarbejdningsprocessen tilsætter anlægget automatisk mineralske salte, der sikre at isoleringsmaterialet er brandhæmmende og modstandsdygtigt imod svamp, råd og skadedyr.
 • Anlægget indeholder en række automatiske sikkerheds- og styringsfunktioner.
 • Den almindelige service og vedligehold kan udføres af personalet, som betjener anlægget.
 • Anlægget drives via kraftstrøm, 400 Volt, 3 faser.
 • Højere produktionskapacitet kan opnås ved indbygning i 40 fods container.

produktionsanlæg til papirisolering, hamp isolering, tekstil isolering, planterester fra sukkerrør mfl.

Genanvendelse af EPS affaldsmaterialer

EPS (flamingo) bruges i høj udstrækning både som isoleringsmateriale og i meget store mængder som indpaknings/transport materiale. En stor del af disse materialer bliver, efter at have udtjent sit oprindelige formål, bortskaffet ved affaldsforbrænding. Hos ISODAN har vi udviklet et koncept og produktionsanlæg til genanvendelse af EPS (polystyren plast) affaldsprodukter.


Det neddelte EPS granulat kan efterfølgende genbruges som isoleringsgranulater og tilsætning til eksempelvis letbetons fremstilling med mere. Med denne ISODAN løsning, kan dyrt fremstillet EPS (polystyren plast) blive recirkuleret til nyt liv og nye ressourcebesparende formål til gavn for både miljø og økonomi.

Teknisk information

Anlæg til produktion af EPS granulat

 • Anlæggene neddeler EPS (flamingo) som er brugt til alle mulige formål såsom emballage, byggeisolering og andre EPS affaldsfraktioner.
 • Anlægget er designet med fokus på stor fleksibelt og kan således indstilles til at producere granulatstørrelser fra cirka Ø20 mm til Ø3 mm alt efter den ønskede specifikation til granulatstørrelsen.
 • Neddelingsprocessen forgår mekanisk og i flere led fra grov til fin neddeling
 • Anlægget kan leveres både med og uden aftapnings/opbevaringssiloer, med transportsystemer til afsækning eller indblæsning i transport container med mere.
 • Materialet fremføres via transport og sorteringsbånd
 • Anlægget betjenes af to operatører
 • Anlægget indeholder en række automatiske sikkerheds- og styringsfunktioner.
 • Den almindelige service og vedligehold kan udføres af operatøren som betjener anlægget.
 • Anlægget er drives via kraftstrøm, 400 Volt, 3 faser

Kontakt os for mere detaljeret information om vores ISODAN® Produktionsanlæg.