Isolering af krybekælder og gulv

Er det koldt om fødderne og trækker det langs gulvet?

En dårligt isoleret krybekælder er ofte årsag til stort varmetab og dårligt indeklima. Ved isolering af krybekælder eller gulv stopper man effektivt træk hen over gulvet, og undgår at gulvet føles koldt.

Råd og vejledning om isolering

Det anbefales at ændre dækket i en krybekælder til et nyt terrændæk. Det er en forholdsvis stor konstruktionsændring, men den giver uden tvivl et bedre indeklima - og varme omkring fødderne.

Kontakt os og få vejledning om mulighederne for isolering af din krybekælder.

Eller læs vejledning fra Videnscenter for energibesparelser i bygninger om isolering af krybekælder. Klik her


Wet Spray til isolering af krybekælder

Et alternativ er at krybekælderen nedefra påføres et granulat af papir sprayfibre iblandet en miljøvenlig lim, der gør den i stand til at hæfte direkte på gulvstrøer og andre konstruktioner. Denne metode kaldes for Wet Spray og påføres under gulvet nede fra krybekælderen. Metoden former sprayfiberen om fx lægter og strøer, så man undgår luftlommer, der forårsager træk.

Klik her for yderligere information om Wet Spray.

Er der allerede opsat isoleringmåtter under gulvet i krybekælderen, skal disse fjernes for at sikre en stabil overflade, hvorpå sprayfiberen kan påføres. Denne isoleringsform kræver, at krybekælderen har en minimumshøjde på 60 cm.

Wet Spray isolering er også en udbredt løsning i større erhvervsejendomme eller andre større bygninger, hvor man er udfordret at kolde gulve og trækgener.

wet spray isolering af gulv og krybekælder