EPS (flamingo) coat

ISODAN® EPS Coat er beregnet til hulmursisolering og består af nyproducerede EPS kugler (også kendt som ”Krøyer flamingo kugler) som pålægges en bindemiddelscoating. Denne coatning gør at EPS kuglerne efter indblæsning i hulmuren, vil hærde op og blive til en fast isoleringsmasse. Fordelen ved dette er at hulmursisoleringen forbliver stabil og fast, hvis murkonstruktionen adskilles eller åbnes, f.eks. i forbindelse med udskiftning af døre og vinduer eller lignende.

ISODAN® EPS Coat produceres på ordre og leveres i 400 liters plastsække. Anvendelsestiden fra produktionstidspunktet til indblæsningen finder sted må ikke overstige 8 uger og kan kun udføres i temperaturer over frysepunktet.

Kontakt os gerne for yderligere information om ISODAN® EPS Coat.