Er det koldt om fødderne og trækker det langs gulvet?

En dårligt isoleret krybekælder er ofte årsag til stort varmetab og dårligt indeklima. Ved isolering af krybekælder eller gulv stopper man effektivt træk hen over gulvet, og undgår at gulvet føles koldt.

Råd og vejledning om isolering

Mange krybekældre er konstrueret så de kan isoleres.

Dog er der en række forudsætning som skal være til stede for, at det kan lade sig gøre at isolere en krybekælder.

Kontakt os og få vejledning om mulighederne for isolering af din krybekælder.


Isolering af krybekælder med recirkuleret EPS granulat

Krybekældre er tit uisoleret eller isoleret ved hjælp af nedefra ophængte eller påsømmede isoleringsmåtter, som tyngdekraften over tid har indhentet, sådan at de har mistet deres tætsiddende placering og dermed isoleringsevne.

Ved efterisolering af krybekælder indblæses EPS granulat (flamingo) i hele krybekælderens rumfang, dermed udfyldes og tætnes alle hulrum af granulaten. På denne måde omdannes krybekælderen effektivt til det, man kalder en varm krybekælder uden nogen former for kuldebroer eller muligheder for træk.

For at benytte denne isoleringsmetode er der nogle konstruktionsmæssige krav som skal være opfyldt. En inspektion af en vores isolatører vil klarlægge, hvorvidt kælderen opfylder disse krav.

Kontakt os for nærmere information og aftale om gennemsyn af din krybekælder.

krybekælder isoleres med EPS granulat

Wet Spray til isolering af krybekælder

Et alternativ er at krybekælderen nedefra påføres et granulat af papir sprayfibre iblandet en miljøvenlig lim, der gør den i stand til at hæfte direkte på gulvstrøer og andre konstruktioner. Denne metode kaldes for Wet Spray og påføres under gulvet nede fra krybekælderen. Metoden former sprayfiberen om fx lægter og strøer, så man undgår luftlommer, der forårsager træk.

Er der allerede opsat isoleringmåtter under gulvet i krybekælderen, skal disse fjernes for at sikre en stabil overflade, hvorpå sprayfiberen kan påføres. Denne isoleringsform kræver, at krybekælderen har en minimumshøjde på 60 cm.

Wet Spray isolering er også en udbredt løsning i større erhvervsejendomme eller andre større bygninger, hvor man er udfordret at kolde gulve og trækgener.

wet spray isolering af gulv og krybekælder